Arkivet

För dig som älskar katter

ARKIVET

Här kommer alla gamla nyheter och artiklar från hemsidan att sparas

Det kommer också att finnas en avdelning med gamla tidningsurklipp

Det som finns i pappersformat kommer att scannas och läggas in som läsbar pdf

Bilder och fotografier sparas i Galleriet

Maila till Webmaster Copyright @ Medelpads Kattklubb 2016