Om Oss

För dig som älskar katter

Medelpads Kattklubbs huvudsakliga syfte och målsättning är:

 

Att förhindra och motarbeta djurplågeri,

vilket bland annat innefattar onödiga och plågsamma djurförsök.

Att på olika sätt verka för att kattens värde, status och rättigheter skall bli jämställt med övriga sällskapsdjur,

vilket innebär att vi bland annat tar avstånd ifrån att katter/kattungar bortskänkes via annons.

Att arbeta för kattens rätta och omsorgsfulla vård,

vilket innefattar allt inom begreppet "katthållning". Katter liksom övriga sällskapsdjur skall omhändertagas och vårdas med känsla, kunnighet och ansvar. Kattägare som bor inom tätbebyggda bostadsområden skall hålla katten inomhus. Om katten vistas utomhus skall det vara under uppsikt. Kattägare som inte skall ägna sig åt planerad avel skall även ansvara för att katten kastreras/steriliseras vid könsmogen ålder.

Att genom klubbverksamhet, utställningar och på annat lämligt sätt vidga intresset och sprida kunskap om kattens lämplighet som sällskapsdjur.

Tyvärr omges katten, dess vanor och natur, fortfarande av gamla inrotade fördomar och van-föreställningar. Genom att på olika sätt påvisa att katten (om den behandlas och vårdas på rätt sätt) är ett vänligt, tillitsfullt, lättskött och mycket anpassningsbart djur, kan vi ta död på dessa fördomar.

Att på bästa sätt tillvarata ansvarsfulla kattägares intressen i allmänhet och för ovan nämnda syften i görligaste mån samarbeta med likasinnade klubbar i in- och utlandet.

 

Det är KATTEN vi värnar om, oavsett ras

Styrelse och funktionärer 2016 / 2017

Ordförande/Ext.sekreterare

Katarina Henriksson

0620 60 203

katarina-henriksson@spray.se

Kassör

Margareta Jonsson

070 323 88 59

margareta.jonsson1@hotmail.com

Intern Sekreterare

Solveig Rosenholm

070 561 17 81

info@medelpadskattklubb.nu

Ledamot

Kurt Rosenholm

060 57 70 26

kurt.rosenholm@telia.com

Revisorer

Ingrid Näsholm

070 - 349 86 53

 

Åke Näsholm

070 - 349 86 53

 

 

 

 

Avelsekreterare

Kattungeförmedlare

Margareta Jonsson

0660-22 39 26,

070-323 88 59 margareta.jonsson1@hotmail.com

 

 

Valberedning

Ing-Marie Larsson

073 040 83 61

 

Utställningsekreterare

Klubbkatter

Britt-Marie Svedberg

072 - 203 25 09

bmsvedberg@gmail.com

Styrelsesuppleant

Helene Rosenholm

073 - 075 04 57

helene.rosenholm@gmail.com

 

Styrelsesuppleant

Kristina Olsson

070 321 17

Webmaster

Håkan Jonsson

webmaster@medelpadskattklubb.nu

Medlemsavgifter

 

370 kr - Huvudmedlem

80 kr - Familjemedlem

290 kr - Pensionärer

150 kr - Stödmedlem

100 kr - Gåvomedlemskap

 

Bankgiro 817-3270

Maila till Webmaster Copyright @ Medelpads Kattklubb 2016